Uniflex Styrelse

Björn Örås, Styrelseordförande
Född 1949
Fil kand. i ekonomi, Lunds universitet
Styrelseordförande, Uniflex grundare och medlem av styrelsen sedan grundandet.
Styrelseordförande i Poolia AB, Dedicare AB och Bro Hof Slott AB.

Aktier i Uniflex: 4 023 815 A-aktier och 3 101 445 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Jenny Pizzignacco, Styrelseledamot
Född 1979
Civilekonom, Lunds universitet
Medlem av styrelsen sedan 2014.
Affärsutvecklingschef i Dedicare AB.

Aktier i Uniflex: 351 140 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Eva Gidlöf, Styrelseledamot
Född 1957
Fil kand/Samhällsvetarexamen, Uppsala universitet
Medlem av styrelsen sedan 2016.
Styrelseordförande i Metria AB, vice styrelseordförande i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB samt styrelseledamot i SBAB Bank AB, Mercuri International Group AB, Stockholms Handelskammare och International Womens Forum Sweden.

Aktier i Uniflex: 10 000 B-aktier

Pressbilder: Högupplöst bild

Uniflex Bemanning

Besöksadress Stockholm

Arenavägen 57
121 07 Stockholm-Globen

Telefon: 08-555 368 00
E-post: info@uniflex.se

Postadress:

Box 7014
121 07 Stockholm-Globen